Konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Unii Europejskiej

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Unii Europejskiej.

Wyniki tych konsultacji zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu w Sybinie (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 roku. Wynikające z nich wnioski wpłyną na decyzje związane z kierunkiem rozwoju Europy.

W nawiązaniu do powyższego, zwracamy się  uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety:

bit.ly/konsultacje_obywatelskie

Ankieta dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji.

Zależy nam, aby nadzieje i oczekiwania dużej grupy Polaków zostały usłyszane przez liderów UE.