Innowacyjne technologie w rolnictwie precyzyjnym – relacja

W dniach 20 i 21 września 2018 r. w  Centrum  Doradztwa  Rolniczego  w  Brwinowie  Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. ,,Innowacyjne technologie w rolnictwie precyzyjnym”. Szkolenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji było przygotowanie doradców rolniczych, pracowników izb rolniczych, rolników do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych.

W szkoleniu uczestniczyło 31 osób – doradców rolniczych, specjalistów produkcji roślinnej, publicznych i prywatnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawicieli Izb Rolniczych, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, studentów  Uniwersytetu Przyrodniczego  oraz rolników zainteresowanych rolnictwem precyzyjnym.

W pierwszym dniu zajęcia prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wykładowcy SatAgro, Agrinavia oraz KS Konsulting. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z nowymi rozwiązaniami jakie zostały wprowadzone w precyzyjnym prowadzeniu maszyn, nawożeniu roślin, siewie oraz w precyzyjnym oprysku. Jednym z nowych rozwiązań jest wykorzystanie programu WeedMaps do zwalczania chwastów w roślinach uprawnych, który steruje dyszami opryskiwacza po rozpoznaniu chwastów i w zależności od ich nasilenia i rodzaju, aplikuje dawkę znacznie ograniczając zużycie środków ochrony roślin. Celem szkolenia było też wykazanie korzyści jakie przynosi zastosowanie nowych rozwiązań w rolnictwie precyzyjnym i ile to kosztuje.

W drugim dniu odbyły się warsztaty terenowe w Bednarach na targach Agro Show prowadzone przez specjalistów firmy KUHN, John Deere i RAUCH. Prezenterzy szczegółowo omówili maszyny w których wykorzystuje się urządzenia stosowane w rolnictwie precyzyjnym – agregaty uprawowo-siewne, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, kombajny zbożowe. Na stoisku John Deere zaprezentowano stymulatory pracy kombajnów, tworzenie map plonów i inne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na polu pokazowym uczestniczyły ciągniki z rozsiewaczami nawozów  różnych producentów wyposażone w rozwiązania techniczne oraz oprogramowanie umożliwiające realizację zadań w systemie  rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami. Zmienną pracę urządzeń wysiewających uczestnicy mogli śledzić na telebimach.