Dołącz do projektu NEFERTITI

Zachęcamy do zapoznania się z nową platformą projektu NEFERTITI, dzięki której dowiesz się jak możesz zaangażować się w działanie projektu. Platforma ma na celu rozwijanie społeczności rolniczej, zaangażowanej w dzielenie się doświadczeniami poprzez demonstrację w gospodarstwach rolnych.

Wielu rolników w całej Europie, we wszystkich sektorach rolnictwa, ma wdrożone w swoich gospodarstwach innowacje oraz posiada doświadczenie w rolnictwie, które może być inspirujące i pomocne dla innych. Podziel się nimi poprzez demonstrację.

Celem projektu jest ustanowienie europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych, zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy oraz doświadczeń i skutecznego wprowadzania innowacji w sektorze rolniczym poprzez demonstrację.

Projekt koncentruje się na wymianie wiedzy między rolnikami a doradcami, naukowcami, decydentami w celu pobudzania innowacyjności i poprawy wzajemnego uczenia się oraz łączności sieciowej między podmiotami rolniczymi w całej Europie.

Projekt NEFERTITI, realizowany w ramach programu HORYZONT 2020, to unikalna sieć składająca się z 32 partnerów z krajów UE. Stronę polską reprezentuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

NEFERTITI obejmuje 10 interaktywnych sieci tematycznych i zrzesza 45 regionalnych klastrów (ośrodków), wśród nich przedstawicieli doradców, organizacji pozarządowych, przemysłu, edukacji, naukowców i decydentów z 17 krajów UE.

Tematy zostały wybrane w oparciu o kluczowe problemy społeczności rolniczych. Obejmują one zrównoważony zakres tematyczny w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie roli i produkcji ogrodniczej.

 Więcej o projekcie