Innowacje dla rolnictwa – porozumienie KOWR i NCBR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają współpracę w zakresie wpierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wspólne  cele, które połączyły instytucje, zostaną osiągnięte poprzez  udoskonalanie zarządzania, realizację programów regionalnych i krajowych  oraz wspólnych inicjatyw bezpośrednio przekładających się na  podniesienie innowacyjności gospodarki w sektorze rolno-spożywczym.

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi