Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego – zaproszenie na konferencję

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w konferencji nt.: Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego, zorganizowanej po raz XIV pod nazwą DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku w Centrum-Wystawowo Szkoleniowym w Sielinku k/Opalenicy, ul. Parkowa 2, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Konferencja DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pt. „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego” jest kontynuacją organizowanej corocznie od 2004 roku konferencji DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO.

Podczas konferencji zaprezentujemy innowacyjne rozwiązania i doświadczenia z ich wdrażania w produkcji roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem najnowszych trendów, wymogów i korzyści w takich obszarach jak:
• Uproszczone metody uprawy
• Innowacyjne metody nawożenia roślin
• Nawożenie roślin a ochrona środowiska
• Optymalna organizacja produkcji bydła mlecznego i opasowego
• Produkcja trzody chlewnej a ASF
• Innowacje w chlewni

Uzupełnieniem obrad plenarnych konferencji będą prezentacje dwóch gospodarstw rolnych. Pierwsza z nich zainteresuje rolników zajmujących się produkcją bydła mlecznego w zakresie profilaktyki i organizacji produkcji w dużym stadzie. W trakcie drugiej prezentacji będzie można wymienić doświadczenia związane ze zmianą profilu produkcji, jako alternatywą dla producentów trzody chlewnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej do 8 października 2018 roku pocztą, faksem lub e-mailem na adres:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
lub faksem 61 868 56 60
e-mail: wodr@wodr.poznan.pl

Więcej informacji, w tym program i karta zgłoszenia