Półroczne podsumowanie operacji zrealizowanych przez CDR oraz WODR

Zapraszamy do zapoznania się z półrocznym podsumowaniem operacji zrealizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przypominamy, że lista planowanych inicjatyw znajduje się w zakładce Wydarzenia.

Styczeń – Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018