SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Instytut Ogrodnictwa organizuje szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin (sadowniczych/warzywnych).

W zależności od zainteresowania możliwa jest organizacja szkoleń podstawowych dwudniowych (16 godzin lekcyjnych) − dla osób, które nie przechodziły jeszcze takiego szkolenia lub uzupełniających jednodniowych (7 godzin lekcyjnych) − dla osób, które w przeszłości takie szkolenie już przeszły.
Najbliższy termin szkolenia uzupełniającego nt. roślin sadowniczych – 27.04.2018r.
Miejsce szkolenia: Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, sala 136 (I piętro)
Koszt szkolenia: 80 zł/os
Szkolenie zostanie zorganizowane w momencie zebrania przynajmniej 20-osobowej grupy uczestników. O przyjęciu na szkolenie będzie decydować kolejność zgłoszeń, ale w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń w innych terminach.
Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:

  • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin
  • Planowanie i zakładanie upraw
  • Pielęgnacja i nawożenie gleby
  • Ochrona upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami
  • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  • Sposób dokumentowania prowadzonych działań zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
  • Kontrola integrowanej produkcji roślin

Szczegółowe informacje, zapisy na szkolenie:

  mgr Katarzyna Bisko
  Tel. 46 834 53 77; 500 101 798
  Katarzyna.Bisko@inhort.pl

Uczestnicy, po zdanym egzaminie, otrzymują zaświadczenie, które jest ważne przez okres 5 lat i jest niezbędne do ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji.

Do pobrania
Karta zgłoszenia