Broszura – Razem możemy więcej – Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W listopadzie 2017 roku, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR, opracowano i wydano broszurę pn. „Razem możemy więcej – działanie „Współpraca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″, w nakładzie 35.000 egzemplarzy. Celem operacji jest promocja działania Współpraca na terenie kraju oraz przekazanie zainteresowanym podmiotom podstawowych informacji dotyczących tworzenia grup operacyjnych oraz realizowanych przez nie projektów. Broszury udostępniane są na wszystkich wydarzeniach realizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z oddziałami oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce. pobierz…