Sprawozdanie z Konferencji Ogrodniczej – Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej

 

W dniach 14–15 grudnia 2017 roku w obiekcie Hotel i Restauracja „Pod Różami” w Jedlni Letnisko odbyła się Konferencja Ogrodnicza na temat „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej”. Konferencja została zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Celem operacji było tworzenie sieci kontaktów i wymiana wiedzy fachowej pomiędzy doradcami i służbami wspierającymi wdrażanie nowych korzystnych rozwiązań na obszarach wiejskich, poprzez transfer wiedzy i upowszechnianie innowacyjnych praktyk w zakresie ogrodnictwa oraz ich promowanie. Celem operacji było także inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi partnerami grup operacyjnych (uczestnikami i wykładowcami podczas konferencji), promocja korzyści wynikających ze współpracy i tworzenia partnerstw oraz zapoznanie uczestników konferencji z możliwościami wsparcia w ramach działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Wykłady zaprezentowało 17 pracowników naukowych z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a z szerokiego zakresu przestawionej wiedzy skorzystało 58 uczestników: doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i prywatnych firm doradczych, rolników, przedstawicieli ogrodniczych grup producenckich oraz jednostek naukowo – badawczych.

W pierwszym dniu swoje prezentacje przedstawili pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Tematy dotyczyły innowacyjnych rozwiązań w uprawach ogrodniczych zarówno w systemie konwencjonalnym i ekologicznym, hodowli nowych odmian dostosowanych do potrzeb rynku oraz odpornych na patogeny i niekorzystne warunki środowiskowo – klimatyczne. Wykładowcy z uczelni rolniczych omówili szereg innowacyjnych metod ochrony upraw ogrodniczych szczególnie dostosowanych do wymogów w produkcji ekologicznej i konwencjonalnej, uwzględnione zostało również zasady integrowanej ochrony roślin. Także duże zainteresowanie uczestników wzbudziły nowatorskie rozwiązania technologiczne związane z uprawami pod osłonami, w tym wykorzystanie piany w izolacji termicznej cieplarni oraz użycie biodegradowalnych materiałów do osłon w uprawach gruntowych. Przedstawiane prezentacje kończyły się pytaniami dotyczącymi szczegółów produkcyjnych, w których mogą być wykorzystywane innowacyjne rozwiązania.

Poza nowościami technologicznym i technicznym duże zainteresowanie wzbudził wykład dotyczący działania „Współpraca” PROW 2014–2020. Szczególnie naukowców i rolników interesowały zasady tworzenia grup operacyjnych na rynku owoców i warzyw w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.