Relacja z wyjazdu studyjnego pn. Możliwości wymiany wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych między doradcami i rolnikami z zakresu działań środowiskowych, stosowanych w wybranych krajach UE

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 02-06 lipca 2017 r. w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizowało wyjazd studyjny pn. „Możliwości wymiany wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych między doradcami i rolnikami z zakresu działań środowiskowych, stosowanych w wybranych krajach UE” do Brandenburgii, Niemcy. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli doradcy publiczni i rolnicy zajmujących się rolnictwem ekologicznym.

Operacja miała na celu zapoznanie uczestników z systemem wymiany wiedzy i dyfuzją innowacji do gospodarstw ekologicznych, a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy doradcami i wiodącymi gospodarstwami ekologicznymi Niemiec.

Zapoznano się z przykładami nowych technologii,  rozwiązań innowacyjnych oraz systemem transferu wiedzy do rolnictwa ekologicznego. W trakcie wyjazdu odwiedzono 8 gospodarstw w tym jedno na terenie Polski (Stacja Klubu Przyrodników w Owczarach)  i 7 gospodarstw o różnym profilu produkcyjnym i wielkości (od 13 ha do 1250 ha), położonych w landzie Brandenburgia. Gospodarstwa miały różny profil produkcyjny: duże gospodarstwo produkujące sery z własną mleczarnią, dwa gospodarstwa uprawiające warzywa, gospodarstwo zielarskie, gospodarstwa wykorzystywane jako  lokalny zakład pracy chronionej, gospodarstwo mleczne, gospodarstwo uprawiające orkisz i prowadzące chów bydła mięsnego, gospodarstwo  odchowu dzikiej zwierzyny (sarny, świniodziki, daniele), gospodarstwo dywersyfikujące dochody poprzez ferie dla dzieci i turystów. Odbyły się spotkania z przedstawicielami: stowarzyszenia Naturland, jednostką obsługi rolnictwa, związkiem rolników Bauernverband, przedstawicielami samorządu lokalnego.

Wyjazd był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.