Relacja z wyjazdu studyjnego pn. Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych oraz w produkcji zwierzęcej wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 26-29 czerwca br., w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizowało wyjazd studyjny pn. Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych oraz w produkcji zwierzęcej wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli doradcy publiczni i prywatni, instytucje zaangażowane w rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym ustanawianie prawa oraz rolnicy zajmujących się rolnictwem ekologicznym.

Operacja miała na celu zapoznanie uczestników ze sposobem zarządzania i wprowadzania nowych technik i technologii w gospodarstwach ekologicznych będących laureatami Krajowych Konkursów na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami i podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w zakresie rolnictwa ekologicznego.W trakcie wyjazdu odwiedzono 6 gospodarstw, położonych na terenie województwa mazowieckiego oraz podlaskiego, między innymi: gospodarstwo produkujące sery kozie, gospodarstwo uprawiające warzywa, dwa gospodarstwa zielarskie, gospodarstwo mleczne, gospodarstwo uprawiające rzepak, który jest przerabiany na biopaliwo oraz Podlaski Ogród Botaniczny. Wyjazd był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.