Relacja ze szkolenia – Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej

W dniach 23-24.11.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat innowacji w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Grupa szkoleniowa (30 osób) obejmowała doradców rolniczych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – specjalistów ds. produkcji zwierzęcej, doradców rolniczych z podmiotów prywatnych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych.

Celem szkolenia było ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez nawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką i prezentację wyników badań jednostek naukowo-badawczych resortu rolnictwa.
W pierwszym dniu szkolenia zajęcia prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Oddział w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wynikami badań w zakresie żywienia trzody chlewnej, krów mlecznych i drobiu oraz zdrowotności zwierząt, a także wyposażenia budynków inwentarskich i budownictwa inwentarskiego.

W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Oddział w Poznaniu. Pracownicy naukowi zaprezentowali stanowiska badawcze oraz modele i innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne w laboratoriach Oddziału. Uczestnicy obejrzeli ekobudynek wyposażony w instalację z pompą ciepła, stanowisko do badań pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, pracownię biopaliw płynnych, małą biogazownię, modele i stanowiska badawcze systemów wentylacyjnych w budynkach inwentarskich oraz laboratoria badawcze: technologii i biosystemów rolniczych, atestacji i badań urządzeń udojowych, technik i technologii drobiarskich.

Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie tematyką upowszechniania innowacji w rolnictwie oraz wskazali na potrzebę liczniejszych wdrożeń wyników badań naukowych w praktyce.

Dziękujemy za udział w szkoleniu. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.