Seminarium wyjazdowe – Innowacyjne niskoemisyjne praktyki agrotechniczne w produkcji rolniczej

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 29-30 września 2016r odbyło się seminarium wyjazdowe „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki agrotechniczne w produkcji rolniczej”. Wśród 37 uczestników spotkania byli doradcy, specjaliści do spraw produkcji roślinnej oraz rolnicy zainteresowanych wykorzystaniem innowacyjnych metod uprawy gleby.

Pierwszego dnia naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w swoich wystąpieniach, zapoznali uczestników z tematyką seminarium.  Pan prof. dr hab. Janusz Smagacz, przedstawił szeroko zagadnienia dotyczące konserwującej uprawy roli oraz konieczność wdrożenia do szerokiej praktyki rolniczej nowych rozwiązań technicznych sprzyjających uzyskiwaniu ekonomicznie uzasadnionych plonów roślin przy jednoczesnym zachowaniu walorów ekologicznych, przyrodniczo cennych obszarów krajobrazowych oraz ochrony gleby. Mówił też na temat uprawy pasowej – strip till, która stanowi alternatywę dla całkowitych uproszczeń uprawowych stosowanych w uprawie bezpłużnej.

Zrównoważone stosowanie nawozów, również w odniesieniu do ich aplikacji w ramach uproszczonej agrotechniki ciekawie przedstawiła Pani dr Tamara Jadczyszyn. Była także poruszana bardzo istotna kwestia możliwości wdrażania praktyk niskoemisyjnych w rolnictwie.

Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko ze względu na ciekawą tematykę, ale również z powodu poparcia teoretycznych wypowiedzi, wynikami badań prowadzonych min. w gospodarstwach, które uczestnicy mieli odwiedzić w części praktycznej spotkania. Właśnie w Zakładzie Doświadczalnym Kępa należącym do IUNG-PIB Puławy odbyły się zajęcia warsztatowe. Gospodarstwo zostało krótko zaprezentowane, natomiast częścią zasadniczą wizyty było stosowanie uprawy pasowej w praktyce.

Na odwiedzanym polu trwał w tym czasie siew pszenicy agregatem do strip tillu. Uczestnicy dowiedzieli się szczegółowo o budowie i możliwościach maszyny. Ponieważ nie były to pierwsze siewy w tym systemie, więc kierownik gospodarstwa w odpowiedzi na szereg zadawanych pytań mógł podzielić się swoimi cennymi uwagami.

Ciekawym doświadczeniem dla uczestników był drugi dzień seminarium, w ramach którego zostali powitani przez właściciela 750 hektarowego gospodarstwa rolnego Pana Wiesława Gryna we wsi Rogów koło Zamościa. Miejsce o tyle istotne, że od szeregu lat zaniechano tam stosowania tradycyjnej uprawy płużnej. Na początku gospodarz przedstawił gospodarstwo, które składa się z dobrych zasobnych gleb zamojskich 2 i 3 klasy, niestety o dosyć niekorzystnym rozłogu, utrudniającym organizację pracy i generującym zwiększone koszty.  Wykłady na temat prowadzonej agrotechniki, materii organicznej w glebie oraz stosowanie nowych metod aplikacji nawozów były o tyle ciekawe, że poparte zdjęciami i wynikami z realnych działań we własnym gospodarstwie. Te wypowiedzi oparte o osobiste doświadczenia wywołały szereg pytań i burzliwą dyskusję.

W dalszej części seminarium uczestnicy mogli praktycznie w polu zapoznać się z efektami nowatorskich działań w gospodarstwie. Po przeglądzie bardzo ciekawego parku maszynowego obserwowali siewy prowadzone metodą pasową.  Przy pięknej pogodzie czas płynął bardzo szybko, zwłaszcza, że pytań i dyskusji nie było końca. 

Andrzej Dominik