Bezpłatne seminarium „Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dn. 30.11–02.12. 2016 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) bezpłatne seminarium. Zapraszamy.