Konferencja – Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencję „Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich” realizowaną w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 października 2016 r.