Konferencja – Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej

W ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku, organizuje konferencję pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej„. Udział w konferencji jest bezpłatny (dydaktyka, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie), uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.