Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego w ramach zmieniających się warunków pogodowych: dostosowanie gospodarstw rolnych – warsztaty w Bolonii

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Jednostka Wsparcia Innowacji i Wymiany Wiedzy | EIP-AGRI organizują w dniach 15-16 marca 2023 r. w Bolonii we Włoszech warsztaty pn. „Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego w ramach zmieniających się warunków pogodowych: dostosowanie gospodarstw rolnych„.

 

Warsztaty poświęcone będą wymianie wiedzy i dzieleniu się innowacyjnymi, inspirującymi praktykami oraz rozwiązaniami wspierającymi rolników w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków pogodowych. 

 

Wydarzenie odbędzie się w regionie Emilia-Romagna, który regularnie jest dotykany ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, mającymi duży wpływ na plony, jakość i stabilność produkcji rolnej. Naukowe i innowacyjne projekty, grupy operacyjne EPI oraz inne innowacyjne działania na tym obszarze zajmują się właśnie tymi skutkami. Dzięki temu poprawiają zdolności adaptacyjne, wspierają decyzje rolników i opracowują konkretne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, takie jak ulepszone systemy nawodnień. Wizyty w niektórych z tych funkcjonujących inicjatyw będą częścią programu warsztatów.

 

Do udziału w warsztatach zachęcamy rolników, przedstawicieli stowarzyszeń i spółdzielni rolniczych, doradców, naukowców, władz lokalnych, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy, którzy wspierają rolników w dostosowywaniu się do zmieniających się wzorców pogodowych w kontekście zmian klimatycznych.

 

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przekazać poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia do 15 stycznia 2023 r. 

Liczba uczestników jest ograniczona.  Organizatorzy ocenią nadesłane zgłoszenia i poinformują o tym wybrane osoby do początku lutego 2023 r. Wybrani uczestnicy zostaną następnie poproszeni o zarejestrowanie się i potwierdzenie udziału w warsztatach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Należy pamiętać, że uczestnicy reprezentujący administrację publiczną/krajową pokrywają we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania. W przypadku innych uczestników, jeśli wydatki nie mogą być pokryte przez projekty lub organizacje, koszty podróży i zakwaterowania (hotelu) niektórych wybranych uczestników mogą zostać pokryte przez Komisję Europejską. Nie należy dokonywać żadnych rezerwacji, dopóki nie otrzymasz informacji, że zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem poczty e-mail:  Innovation-knowledge@eucapnetwork.eu 

 

Więcej informacji o wydarzeniu

 

 

Data

mar 15 - 16 2023
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Inne
Kategoria

Skip to content