XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich, Zasobów Wodnych i Środowiska

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na XXIX Międzynarodową Konferencję Naukową „Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich, Zasobów Wodnych i Środowiska”

Termin i miejsce Konferencji
26-28 września 2023 r.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Hrabska 3, Falenty

 

Główne zagadnienia naukowe Konferencji

rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, niskoemisyjne i niskoenergetyczne budownictwo inwentarskie, bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności produkcji,

energetyka odnawialna na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z produkcji roślinnej i zwierzęcej,

zrównoważona produkcja rolna, gospodarka o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego, przeciwdziałania zmianom klimatu,

zarządzanie zasobami naturalnymi oraz glebami,

ochrona przyrody na obszarach wiejskich,

racjonalne gospodarowanie wodą na obiektach melioracyjnych, mała retencja wodna

ochrona i ekologia wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływ na bioróżnorodność,

gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na obszarach wiejskich;

biotechnologia i fizjologia roślin obszarów wiejskich;

innowacyjne i inteligentne rolnictwo.

 

Współorganizatorzy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zgłoszenie uczestnictwa

XXIX MKN – WSTĘPNY PROGRAM

Monograph chapter – example

Rozdział monografii – wzór PL

 

 

 

 

Data

maj 22 2023
Expired!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria

Skip to content