XX edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast!

W dniach 10-13 października 2022 roku, na wszystkie osoby zainteresowane przyszłością regionów i miast Europy, czeka ponad 300 tematycznych sesji, prowadzonych zarówno w trybie hybrydowym, jak i online.

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest największym w Brukseli, corocznym wydarzeniem poświęconym polityce spójności. Stanowi wyjątkową platformę komunikacyjną, łączącą regiony i miasta całej Europy, a w tym — polityków, administratorów, ekspertów, naukowców i lokalnych działaczy. W ciągu 19 lat działania, #EURegionsWeek urosło do jednego z najważniejszych wydarzeń promujących i doskonalących programy polityczne i wymianę dobrych praktyk.
Jaki jest cel #EURegionsWeek?

Tematami przewodnimi tegorocznej edycji będą:

 • zielona transformacja,
 • wzmocnienie podmiotowości młodzieży,
 • spójność terytorialna,
 • transformacja cyfrowa.

Organizatorzy streszczają misję wydarzenia w kilku punktach:

 • Zapewnienie platformy służącej uczeniu się, wzmacnianiu umiejętności , wymianie doświadczeń i dobrych praktyk dla osób wdrażających politykę spójności UE i zarządzających jej narzędziami finansowymi.
 • Ułatwienie współpracy i tworzenie sieci kontaktów oraz powiązań pomiędzy regionami i miastami.
 • Prowadzenie debat na temat polityki spójności UE w szerszym kontekście, uwzględniającym najnowsze wyniki badań i opinie państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

Zadaniem EURegionsWeek, jest zebranie w jednym miejscu:

 • Europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych urzędników oraz ekspertów w dziedzinie zarządzania i oceny programów polityki spójności UE.
 • Przedstawicieli prywatnych firm, instytucji i stowarzyszeń, zarówno krajowych, jak i europejskich.
 • Członków Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Regionów, polityków działających na każdym szczeblu.
 • Nauczycieli akademickich, badaczy, doktorantów i praktyków, zajmujących się europejską polityką spójności.
 • Osoby, które chcą wyrazić swoje poglądy i wziąć udział w debacie na temat przyszłości Europy, jej regionów i jej miast.
 • Dziennikarzy europejskich mediów, na każdym szczeblu działania.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, znajdują się na stronie Interreg Europe.

Data

paź 10 - 13 2022
Expired!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria

Skip to content