Wyjazd szkoleniowy do województwa kujawsko – pomorskiego w celu prezentacji rozwiązań związanych z operacją pt. „Pomorskie partnerstwa ds. wody”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, organizuje
Wyjazd szkoleniowy do województwa kujawsko – pomorskiego w celu prezentacji rozwiązań związanych z operacją pt. „Pomorskie partnerstwa ds. wody”.

Data wyjazdu:

15-16 listopada.2021 r.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 12.11.2021 roku.

Na adres:

 e.pellowska@podr.pl

Grupa docelowa:

* rolnicy 

*przedstawiciele podmiotów doradczych

* przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

*przedstawiciele administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, *właściciele stawów rybnych

*przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie

*inne podmioty zainteresowane tematem

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.  Przedmiotem operacji jest powołanie Pomorskiego Partnerstwa ds. wody  w każdym powiecie woj. pomorskiego, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego oraz nauki. Tematem operacji będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków Partnerstwa, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa
i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu – analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej
i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny.

Informacji o wyjeździe udziela:

Emilia Pellowska, e.pellowska@podr.pl tel.797-010-691

Załączniki do pobrania:

Data

lis 15 - 16 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Skip to content