Wyjazd studyjny – Naturalna produkcja żywności w gospodarstwie rolnym

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza 15-17 września do udziału w wyjeździe studyjnym do gospodarstw na terenie województwa łódzkiego. Tematem wyjazdu w ramach Zespołu Tematycznego związanego z Dolnośląskim Targiem Rolnym jest „Naturalna produkcja żywności w gospodarstwie rolnym”.

Uczestnicy odwiedzą cztery gospodarstwa położone na terenie województwa łódzkiego, zajmujące się przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego, w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Szczególnym punktem programu będzie udział w Targi Naturalnej Żywności Natura FOOD & beECO 2022, prezentujących potencjał i zapotrzebowanie konsumentów na żywność naturalną, certyfikowaną, regionalną i tradycyjną, wytwarzaną w polskich gospodarstwach rolnych czy niewielkich zakładach przetwórczych. To szansa na rozwój i pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu, szczególnie przez nieduże gospodarstwa lub te położone na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Doświadczenie pokazuje, że targi są najlepszym sposobem promocji produktów regionalnych. Ich zaletą jest bezpośredni kontakt z odbiorcą, konsumentem lub potencjalnym klientem. Pozwala to na opracowanie i doskonalenie strategii rozwoju gospodarstw.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest formą działalności związaną z produkcją i sprzedażą żywności przez rolników. RHD to sprzedaż produktów nieprzetworzonych oraz żywności przetworzonej (produkty mięsne, produkty mleczne, produkty złożone, przetwory z owoców i warzyw czy pieczywo) z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego.

Z kolei w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), rolnicy i mali przedsiębiorcy mogą produkować i bezpośrednio sprzedawać konsumentom lub lokalnym sklepom czy restauracjom, wytwarzane przez siebie mięso i wyroby mięsne lub produkty rybołówstwa, produkty jajeczne, produkty mleczne, gotowe posiłki albo produkty na bazie siary.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy dolnośląskich rolników, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli doradztwa rolniczego, osoby  zainteresowane współpracą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich oraz podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Więcej informacji

Data

wrz 15 - 17 2022
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Organizator

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

Skip to content