Wspieranie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich poprzez działania lokalne

Seminarium online Biura Wsparcia Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich na temat dobrych praktyk

Obszary wiejskie UE potrzebują innowacyjnych narzędzi ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, które pomagają rozwiązywać problemy społeczne i oferują możliwości zatrudnienia sprzyjające włączeniu społecznemu. Możliwą odpowiedzią może być przedsiębiorczość społeczna i przedsiębiorstwa społeczne, które przyczyniają się do osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych. Często stymulują one innowacje społeczne w kluczowych aspektach życia na obszarach wiejskich, takich jak opieka społeczna i usługi zdrowotne, handel detaliczny, kształcenie i szkolenie, produkty i usługi środowiskowe, produkcja żywności, kultura lub turystyka, poprzez przeprojektowanie i przeprojektowanie modeli biznesowych i łańcuchów wartości, rozwój nowych klastrów i sieci lub ustanowienie nowych relacji lub współpracy między organizacjami publicznymi, prywatnymi i organizacjami trzeciego sektora.

planie działania na rzecz obszarów wiejskich zawierającym długoterminową wizję obszarów wiejskich UE (LTVRA) Komisja Europejska zobowiązała się do wdrożenia specjalnej inicjatywy przewodniej na rzecz promowania gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu wspierania zamożnych obszarów wiejskich. W Europie i państwach członkowskich dostępnych jest wiele instrumentów polityki i źródeł finansowania w celu pobudzenia i wspierania przedsiębiorczości społecznej na szczeblu lokalnym. Zainicjowany w 2021 r. przez Komisję Europejską plan działania w zakresie gospodarki społecznej ma na celu dalsze zwiększenie zakresu wsparcia dla takich działań.

W kontekście Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich to seminarium internetowe poświęcone dobrym praktykom zaoferuje praktykom szereg inspirujących inicjatyw wspierających przedsiębiorczość społeczną oraz będzie okazją do ich dogłębnej dyskusji. Dyskusje będą miały na celu uwzględnienie zainteresowań wyrażonych przez uczestników formularza rejestracyjnego (np. znalezienie odpowiedniego formatu przedsiębiorstwa społecznego w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb społeczności, zapewnienie zaangażowania kluczowych podmiotów, rozwijanie niezbędnych umiejętności lub utrzymanie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego w perspektywie długoterminowej).

Więcej informacji

Data

maj 11 2023
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Skip to content