Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – Aspekty ekonomiczne

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje cykl czterech szkoleń pn. „Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich”.

Tematyka każdego szkolenia jest ukierunkowana na inne aspekty wykorzystania ras rodzimych zwierząt gospodarskich, przyczyniające się do rozwoju obszarów wiejskich, tj. zdrowotne, kulturowe, turystyczne i ekonomiczne.

 

Szkolenia odbędą się wg następującego terminarza:

Temat Termin Miejsce
Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – Aspekty zdrowotne 20–22.06.2023 Instytut Zootechniki PIB w Balicach
Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich  – Aspekty kulturowe: 28-30.06.2023 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowicach
Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – Aspekty turystyczne 3-5.07.2023 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej
Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – Aspekty ekonomiczne 19-21.07.2023 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej

Zajęcia w ramach szkoleń odbywać się będą zarówno w wymienionych powyżej Zakładach, jak również w zaprzyjaźnionych gospodarstwach rolnych. Szkolenia prowadzone będą przez przedstawicieli Instytutu Zootechniki, uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się poszczególnymi aspektami użytkowania zwierząt ras rodzimych.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy z zakresu wykorzystywania hodowli ras rodzimych zwierząt gospodarskich w szeroko rozumianym rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ww. aspektów. Szkolenia mają również na celu podniesienie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z zachowania różnorodności genetycznej zwierząt oraz popularyzację wykorzystywania gatunków ras rodzimych w celu zwiększenia opłacalności produkcji i dywersyfikowania uzyskiwanych dochodów.

Szkolenia skierowane są do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, nauczycieli szkół rolniczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona, warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: d.migocka@cdr.gov.plRekrutacja na szkolenia została przedłużona do 16 czerwca 2023 r. do godz. 10:00. Organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikacji uczestników w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Więcej informacji – otwórz

Data

lip 19 - 21 2023
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Kategoria

Organizator

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Skip to content