Warsztaty „Siła społeczeństwa w rozwoju odpornych społeczności wiejskich”

IV Regionalne Warsztaty Projektu Smart Rural 21 (Torup, Dania) „Siła społeczeństwa w rozwoju odpornych społeczności wiejskich”.

Sesje stacjonarne i online 17-18 marca 2022

Czwarte warsztaty regionalne  mają na celu zaprezentowanie zainteresowanym interesariuszom wyników projektu Inteligentna Wieś 21, zarówno pod względem wsparcia lokalnej społeczności wiejskiej, jak i dotychczasowych lekcji na temat polityki inteligentnych wiosek. 

Warsztaty organizowane są w ramach finansowanego przez UE 1. działania przygotowawczego dotyczącego inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku w celu:

  • Przedstawienie dotychczasowych wyników projektu Inteligentna Wieś 21, w tym wniosków wyciągniętych z pracy z 21 wybranymi społecznościami wiejskimi
  • Wymiana informacji na temat aktualnej sytuacji inteligentnych wiosek i sposobów tworzenia wspierających ram polityki inteligentnych wiosek, ze szczególnym uwzględnieniem WPR po 2020 r., Polityki Spójności i innych odpowiednich polityk;
  • Przedstawienie inspirujących przykładów inteligentnej wioski;
  • Dowiedz się więcej o tym, jak inteligentne wioski mogą przyczynić się do wzmocnienia społeczności wiejskich, zwłaszcza poprzez ulepszone usługi cyfrowe i społeczne.

Szczegóły

Data

mar 17 - 18 2022
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Skip to content