VI Konferencja Naukowa z cyklu ,, Nauka i Praktyka – Rolnictwo Różne Spojrzenia”

Zachęcamy do udziału w VI  Konferencji Naukowej z cyklu ,, Nauka i Praktyka –Rolnictwo Różne Spojrzenia”, organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Konferencja odbędzie się 7-8 czerwca br.

Tematem przewodnim konferencji będzie Rola Nauk Rolniczych we Wdrażaniu Koncepcji Zrównoważonego Systemu Żywnościowego ,,Od Pola do Stołu”.

 

Celem konferencji jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu nauk rolniczych związanych z uprawą roślin i przetwórstwem żywności w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności sytemu żywnościowego „od pola do stołu”. Jednym z ważniejszych aspektów konferencji będzie prezentacja badań aplikacyjnych, które mogą zostać wdrożone w praktyce rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju systemu żywnościowego, przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przyrody i racjonalnym zagospodarowaniu produktów ubocznych powstających w przetwórstwie płodów rolnych.

 

Tematyka konferencji:

  • Rola zrównoważonego rolnictwa w kształtowaniu wielkości i jakości plonu roślin uprawnych oraz wspieraniu różnorodności biologicznej.
  • Zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności jako filar zdrowego społeczeństwa.
  • Zrównoważone praktyki w przetwórstwie i dystrybucji żywności.
  • Bezpieczeństwo żywnościowe.

 

Więcej informacji:

Konferencja w Chełmnie 2022r. – Komunikat

 

Data

cze 07 - 08 2022
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Skip to content