Szkolenie „Broker innowacji doradcą XXI wieku”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci SIR, organizuje cykl 4 szkoleń pn. Broker innowacji doradcą XXI wieku.

Ostatnie szkolenia odbędą się w Krakowie w terminach:

  • 15-16.11.2021 r., skierowane do uczestników z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego;
  • 17-18.11.2021 r., skierowane do uczestników z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego oraz śląskiego.

 

Szkolenia będą prowadzone głównie w formie warsztatów, których celem jest poszerzenie umiejętności skutecznego tworzenia i wspierania funkcjonowania wielopodmiotowych struktur realizujących projekty badawczo-rozwojowo-upowszechnieniowe, takich jak Grupy Operacyjne EPI. Uczestnicy warsztatów zdobędą cenną wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji i mediacji między członkami wielopodmiotowych konsorcjów i spółek, jak również wiedzę z zakresu coachingu i motywacji w zespole, a także podstaw psychologii w biznesie i skutecznej komunikacji.  Szkolenie Broker innowacji doradcą XXI wieku pozwoli na efektywniejsze wspieranie podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020 oraz w ramach innych funduszy nakierowanych na projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Grupą docelową wydarzenia są m.in.:

  • brokerzy innowacji Sieci SIR oraz pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego wspierający tworzenie i działania wielopodmiotowych partnerstw, ze szczególnym uwzględnieniem Grup Operacyjnych EPI;
  • pracownicy jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych z sektora rolno-spożywczego, zajmujący się m.in. transferem wiedzy i komercjalizacją wyników badań oraz biorący udział w wielopodmiotowych projektach (np. realizowanych w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020, Horyzont 2020, Horyzont Europa);
  • przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, rolnicy oraz inne osoby zaangażowane w tworzenie Grup Operacyjnych EPI oraz transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Centrum zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, a także miejsca parkingowe dla uczestników szkolenia. Szkolenia odbędą się w Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu (lub zdjęcia) wypełnionego i podpisanego formularza karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy: sir@cdr.gov.pl, w terminie do 5 listopada 2021 r., do godziny 12.00.

 

W szkoleniu może wziąć udział ograniczona liczba uczestników, o zakwalifikowaniu się na wydarzenie decydować będzie kolejność przysłania kart zgłoszenia uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają przedstawiciele jednostek tworzących Sieć SIR – CDR oraz ODR, a następnie przedstawiciele jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej 8 listopada br.

 

Do pobrania:

15-16.11 ramowy program Broker innowacji doradcą XXI w

17-18.11 ramowy program Broker innowacji doradcą XXI w

karta zgłoszenia uczestnictwa 15-16.11 Kraków

karta zgłoszenia uczestnictwa 17-18.11 Kraków

 

 

Data

lis 15 - 18 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Kategoria

Organizator

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
Telefon
22 623 28 49
Email
warszawa@cdr.gov.pl

Skip to content