Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konferencję pn. „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ”. „Szczyt” jest pierwszym wydarzeniem realizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), który jest dedykowany Grupom Operacyjnym realizującym projekty poświęcone Krótkim Łańcuchom Dostaw Żywności (KŁŻ).

 

Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności przez Grupy Operacyjne EPI, jest dużą szansą dla wielu stron. Przetwarzanie produktów pochodzenia rolniczego i dostarczenie bezpośrednio konsumentom jest szansą na dywersyfikację dochodów gospodarstw. Z drugiej strony Grupy Operacyjne EPI mogą odegrać kluczową rolę w dostarczaniu bezpiecznej żywności wysokiej jakości na lokalne rynki.

 

Celem wydarzenia jest ułatwienie nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń między Grupami Operacyjnymi KŁŻ, rolnikami prowadzącymi RHD, MLO czy sprzedaż bezpośrednią, a także podmiotami zajmującymi się tematyką skracania łańcuchów dostaw żywności. Szczyt będzie również doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi i przyszłymi możliwościami dofinansowania projektów i działań marketingowych w ramach programów krajowych i unijnych oraz aktualnymi przepisami prawa  w zakresie sprzedaży i dostaw bezpośrednich dotyczących KŁŻ. Ponadto w trakcie wydarzenia będzie prowadzona dyskusja o formach kontynuacji działania „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli Grup Operacyjnych EPI KŁŻ oraz rolników zainteresowanych skracaniem łańcuchów dostaw żywności.

 

Informacje organizacyjne

Konferencja pn. „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ”, odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Łodzi w hotelu Ambasador Premium, przy ul. Kilińskiego 145.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w pokojach 1-osobowych, wyżywienie zgodnie z harmonogramem wydarzenia oraz miejsca parkingowe dla uczestników konferencji.

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do 3 czerwca 2022 r. (prosimy o przysłanie wypełnionych i podpisanych kart w formie skanów lub zdjęć, możliwe jest również podpisanie karty podpisem elektronicznym).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają przedstawiciele Organizatora konferencji, prelegenci, członkowie Grup Operacyjnych EPI KŁŻ realizujących projekty oraz przedstawiciele Sieci SIR. Dodatkowo pierwszeństwo będą miały osoby zgłaszające się na dwa dni konferencji oraz nocleg.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma ww. potwierdzenia, będzie to oznaczało, że zgłoszenie nie wpłynęło na wskazaną wyżej skrzynkę mailową. Konferencja planowana jest na 70 osób. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż po 6 czerwca 2022 r.

 

UWAGA: w przypadku dużego zainteresowania konferencją Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby reprezentantów z poszczególnych Grup Operacyjnych do 2 osób.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

  • w sprawach merytorycznych – Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, tel. 693 021 602,
  • w sprawach organizacyjnych – Marta Strojna, tel. 22 274 23 28.

 

Do pobrania:

Ramowy Program Szczyt Polskich Grup Operacyjnych KŁŻ

karta zgłoszenia uczestnictwa Szczyt GO KŁŻ

Data

cze 13 - 14 2022
Expired!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria

Organizator

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
Telefon
22 623 28 49
Email
warszawa@cdr.gov.pl

Skip to content