Spotkanie informacyjne „Info day” KE

Komisja Europejska zaprasza na spotkanie informacyjne online 1–2 lutego br. Spotkanie jest organizowane dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do składania wniosków na programy informacyjne lub promocyjne dotyczące produktów rolnych.

Spotkanie, tzw. Info day, dotyczy działań realizowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych.

Cele spotkania

Info day jest organizowany w związku z niedawnym przyjęciem przez Komisję Europejską (KE) Rocznego Programu Prac na 2022 r. w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. Podczas spotkania mają zostać przedstawione wszystkie możliwości w zakresie tych działań wynikające z Programu oraz kryteria przyjęcia wniosków.

W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na:

  • ułatwienie do przejścia w kierunku bardziej zrównoważonego europejskiego systemu żywnościowego;
  • uwzględnienie zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w propozycjach programów składanych w 2022 r.;
  • przedstawienie przeglądu sposobów opracowywania skutecznych kampanii komunikacyjnych na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE.

Plany na pierwszy dzień

Będzie on poświęcony aspektom politycznym. Prelegenci z KE omówią politykę promocyjną w kontekście wsparcia przejścia na bardziej zrównoważony europejski system żywnościowy oraz jej powiązania ze Strategią Od pola do stołu. Tematem rozmów będzie bieżący przegląd polityki, a także priorytety Rocznego Programu Prac na 2022 r. oraz zaproszenie do składania wniosków.

Plany na drugi dzień

Zostanie on przeznaczony na tworzenie skutecznych kampanii. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji urzędników KE, ekspertów zewnętrznych i koordynatorów projektów. W prezentacjach będą podkreślone takie trudne aspekty, jak uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w propozycjach programów na 2022 r. i dostosowanie projektów do celów Zielonego Ładu, strategii Od pola do stołu oraz Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Szczegóły i rejestracja

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej:

https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/

Rejestracja trwa do 28 stycznia br. i odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:

https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/signup

Data

lut 01 - 02 2022
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Inne
Kategoria

Skip to content