Seminarium pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, organizowanym we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

Seminarium odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Wilanów – Obory, 05-520 Konstancin – Jeziorna, Obory 8.

 

Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą) przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

 

Seminarium obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej odbędą się prelekcje, które wygłoszą przedstawiciele nauki oraz polskich start-upów agritech, posiadających doświadczenie w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi ICT wspierających prowadzenie oraz rozwój produkcji rolniczej. Ponadto przedstawiciele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wprowadzą Państwa w tematykę realizowanych działań oraz tworzenia i kooperacji w ramach Grup Operacyjnych EPI, zasadności ich funkcjonowania, a także możliwości uzyskania wsparcia na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach działania “Współpraca”.

Wydarzenie umożliwi również uczestnikom identyfikację problemów w zakresie zarządzania produkcją rolniczą, w szczególności w obszarze ekonomii, a także poszukiwanie możliwości ich wspólnego rozwiązania z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia najnowszych rozwiązań ICT, w tym wykorzystujących dane pochodzące z urządzeń i sensorów będących jeszcze w fazie projektowania lub w fazie pilotażu, a opracowanych przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy rolników, przedstawicieli doradztwa rolniczego i nauki oraz osoby zainteresowane tematyką seminarium.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do 28 czerwca 2021 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (30) , liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie zgodnie z harmonogramem.

Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych – Iwona Ryć, tel. 535 96 26 05, e-mail: i.ryc@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:

Program seminarium 
Karta zgłoszenia uczestnictwa

Data

cze 30 2021
Expired!

Czas

09:00 - 16:00

Etykiety

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Kategoria

Organizator

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
Telefon
22 623 28 49
Email
warszawa@cdr.gov.pl

Skip to content