Pszczelarstwo kierunkiem przyszłości

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane założeniem pasieki do udziału w warsztatach: „Pszczelarstwo kierunkiem przyszłości”. Celem operacji  jest poszukiwanie partnerów w  ramach działania „Współpraca” poprzez wspieranie  tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych, przedstawicielami instytucji rolniczych i około rolniczych  (służbami)  wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie hodowli pszczół i prowadzenia gospodarki pasiecznej  oraz poznanie  doświadczeń przydatnych w tworzeniu i funkcjonowaniu Grup Operacyjnych. Realizacja operacji przyczyni się również do podniesienia wiedzy  uczestników w odniesieniu do stosowanych w branży pszczelarskiej innowacyjnych rozwiązań.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jako alternatywna produkcja zwierzęca może wpłynąć na zwiększanie rentowności gospodarstw i wzrost konkurencyjności w rolnictwie. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania teoretycznych informacji z pszczelarstwa, które w dalszej części warsztatów przełożą na praktykę, wykonując m.in. prace pasieczne, tworząc odkłady pszczele i  znakując matki.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką pszczelarstwa. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny złożyć wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 03.06.2022 r. do godz. 13.30 (decyduje data wpływu).

Rozpoczęcie warsztatów 11-12 czerwca 2022 r. (część teoretyczna i praktyczna). Następne spotkania odbędą się 18-19 czerwca 2022 r., 02-03 lipca 2022 r.

Więcej informacji

Data

lip 02 - 03 2022
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Podlaski ODR
Strona WWW
http://www.odr.pl

Skip to content