„PROMOCJA NOWOCZESNYCH PRAKTYK W PRZETWÓRSTWIE I ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników ekologicznych, rolników konwencjonalnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli doradztwa oraz osoby zainteresowane produkcją metodami ekologicznymi na wyjazd studyjny w ramach operacji

„PROMOCJA NOWOCZESNYCH PRAKTYK W PRZETWÓRSTWIE I ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM”,

który odbędzie się w dniach 27-29 września 2021 r. na terenie woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego.

 

Celem operacji jest  usprawnienie ekologicznego systemu produkcji i przetwórstwa poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami prowadzącymi ekologiczne gospodarstwa rolne i zajmujące się przetwórstwem ekologicznym. Za względu na utrzymującą się tendencję spadkową ilości gospodarstw rolnych prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego, konieczne jest wskazywanie innowacyjnych rozwiązań w takim systemie produkcji. Operacja pozwoli na zniwelowane wielu problemów, które jednocześnie stanowią barierę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i tym samym dla rynku żywności ekologicznej. Realizacja wyjazdu zapozna uczestników z innowacyjnymi praktykami stosowanymi w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym oraz pozwoli na zwiększenie wiedzy na temat znaczenia ekoinnowacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju, na które składa się ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i osiągania większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzystania zasobów.

W ramach wyjazdu:

  • Wykład nt. „Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego w Polsce i na świecie”
  • Wykład nt. „Zasady innowacyjnego ekologicznego przetwórstwa”
  • Wykład nt. „Możliwe nowoczesne formy wprowadzania produktów ekologicznych do obrotu”
  • Warsztaty i pokaz produkcyjny przetwórstwa owoców

Wizyty w gospodarstwach ekologicznych województwa świętokrzyskiego, Gospodarstwo u Machockich, Ekorab, Farma Jaga, Winnica Król oraz Inkubator Przetwórczy w Dwikozach.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 17.09.2021 r.!!!

 

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (25 osób) o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na udział w wyjeździe studyjnym otrzymają potwierdzenie drogą e-mailową lub telefonicznie na wskazany adres/numer w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenia należy składać osobiście, pośrednio przez doradców terenowych ŚODR bądź w formie skanu na adres poczty elektronicznej*: j.kapitan@odr.net.pl do dnia 17.09.2021 r.

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem a następnie dostarczenia oryginału do siedziby ŚODR w Częstochowie lub przesłania skanu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: j.kapitan@odr.net.p

Więcej informacji, w tym program i karta zgłoszenia

Data

wrz 27 - 29 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Strona WWW
https://czwa.odr.net.pl/

Skip to content