Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – szkolenie ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych oraz osoby wypełniające wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone 4 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 14:00.
Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą aplikacji MS TEAMS.

 

Łącze do szkolenia w dniu 4 marca 2022 roku

 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w powyższym szkoleniu, ARiMR nie wyklucza organizacji ponownych spotkań szkoleniowych w prezentowanym zakresie.

W ramach podsumowania szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań za pośrednictwem czatu do prowadzących spotkanie.

 

Program szkolenia:

Godzina Temat Osoba prowadząca
10:00 – 10.20 Przywitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki szkolenia. Renata Mantur 

Zastępca Prezesa ARiMR

10:20 – 11.30 Zasady i tryb przyznawania pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru w 2022 roku pod kątem nowelizacji przepisów wykonawczych. Omówienie zmian w formularzu wniosku o przyznanie pomocy i załączników. Monika Zielińska 

Dyrektor DDP

11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:00 Biznesplan – omówienie zmienionego formularza biznesplanu i sposobu jego wypełniania. Tomasz Kułak 

Z-ca Dyrektora DDP

13:00 – 14:00 Podsumowanie szkolenia Monika Zielińska 

Dyrektor DDP

 

Źródło: ARiMR

 

Data

mar 04 2022
Expired!

Czas

10:00 - 14:00
Kategoria

Skip to content