Krajowe oraz regionalne zasoby wiedzy dla praktyki jako element podejścia strategicznego AKIS w planach WPR – spotkanie online

Wiele z nowo przyjętych Planów Strategicznych WPR na lata 2023-2027 zawiera internetowe krajowe/regionalne „zasoby wiedzy dla praktyki”, które mają wspierać realizację podejścia strategicznego AKIS przedstawionego w sekcji 8 (Modernizacja: AKIS i digitalizacja) planów WPR.

Obecny stan tych krajowych oraz regionalnych zasobów wiedzy jest bardzo zróżnicowany. Jednak  jasne jest, że państwa członkowskie chętnie dzielą się doświadczeniami i oczekiwaniami dotyczącymi zarządzania i rozwojem tych zasobów, zwłaszcza że istnieje realna możliwość oszczędności kosztowej oraz uniknięcia nakładania się prac i powielania wysiłków.

Warsztaty, które odbędą się online w dniu 26 stycznia br. będą promować potencjał połączenia jak największej liczby krajowych oraz regionalnych zasobów wiedzy dla praktyki z zasobem wiedzy na poziomie UE, który jest obecnie opracowywany w ramach finansowanego przez Horyzont Europa projektu EU-FarmBook.

Wydarzenia obędzie się w dniu 26.01.2023 r. w formie online i pozwoli na:

  • Zrozumienie kontekstu Komisji Europejskiej na temat cyfrowych zasobów wiedzy dla praktyki jako części podejścia strategicznego AKIS
  • Wymiana doświadczeń i oczekiwań z innymi państwami członkowskimi w zakresie wyboru tematów i rodzaju treści, odbiorców docelowych, planowania, rozwoju technicznego i zarządzania cyfrowymi zasobami wiedzy dla praktyki, a także możliwej współpracy
  • Rozpoczęcie badania potencjalnych powiązań z EU-FarmBook

 

Spotkanie będzie trwało 4 godziny i będzie podzielone na dwie sesje od 10.00 do 12.00 CET oraz od 14.00 do 16.00 CET.

Agenda przedstawia się następująco:

SESJA 1

10.00 – 10.15 Powitanie i poznanie się

10.15 – 10.55 Przedstawienie sytuacji:

  • “Badania i innowacje w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu „Horyzont Europa”: znaczenie projektu EU-FarmBook” (Ana Patricia Lopez Blanco – 15 min razem z pytaniami)
  • “Unijne i krajowe zasoby wiedzy dla praktyki w kontekście podejścia strategicznego AKIS w planach WPR” (Inge Van Oost – 25 min razem z pytaniami)

10.55 – 11.10 EU-FarmBook – co to jest?

11.10 – 11.25 Wstępne wyniki badania dotyczącego stanu krajowych oraz regionalnych zasobów wiedzy dla praktyki w państwach członkowskich

11.25 – 11.45 Połączenie z EU-Farmbook  – jak i co?

11.45 – 11.55 EU-FarmBook Ambassadors – koncepcja i “kto jest kim”?”

11.55 – 12.00 Główne zagadnienia do dyskusji po południu

 

SESJA 2

14.00 – 14.15 Wytłumaczenie celów sesji popołudniowej

14.15 – 15.15 Wymiana wiedzy na temat stanu i oczekiwań wobec cyfrowych zasobów wiedzy w praktyce wśród państw członkowskich

15.15 – 15.45 Prezentacja i konsolidacja sesji wymiany wiedzy

15.45 – 16.00 Następne kroki: Platform Day w Brukseli zaplanowane na 21.02.2023 r.

 

W ramach przygotowań do wymiany doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz w ramach projektu EU-FarmBook, konsorcjum dokonuje przeglądu:

a) aktualnego stanu krajowych oraz regionalnych zasobów wiedzy dla praktyki zawartych w planach strategicznych WPR oraz

b) kluczowych kwestii związanych z ich planowaniem, rozwojem i zarządzaniem.

 

Organizatorzy chcą zebrać informacje na temat zarówno planowanych i istniejących zasobów wiedzy dla praktyki zawartych w Planach Strategicznych WPR, jak i tych, które mogą być już w trakcie opracowywania. Są również zainteresowani identyfikacją zasobów wiedzy dla praktyki, które już istnieją, ale nie są konkretnie wymienione w Planach Strategicznych WPR, ponieważ są to potencjalnie również bardzo użyteczne źródła doświadczeń.

 

Link do ankiety przygotowawczej znajduje się tutaj – prośba o jak najpełniejsze jej wypełnienie.  Rejestracja na wydarzenie online w dniu 26 stycznia jest zawarta w formularzu ankiety

Organizatorzy proszą o wypełnienie ankiety, nawet jeśli nie zamierzają Państwo dołączyć do spotkania 26 stycznia.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wydarzeniem, osobami kontaktowymi są Mark Redman (mark@highclere-consulting.com) and Lisa Van Dijk (lisa@highclere-consulting.com).

 

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w bezpośrednim spotkaniu Platformy EU-FarmBook w Brukseli w dniu 21 lutego 2023 r., należy zarejestrować się tutaj.

 

Data

sty 26 2023
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Skip to content