Krajowe Dni Pola 2022

W dniach 11-13 czerwca 2022 r., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Krajowe Dni Pola na terenie Oddziału MODR Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, służy upowszechnieniu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo.

Krajowe Dni Pola służą przede wszystkim pokazaniu wyników doświadczeń polowych, nowych technik i technologii uprawy oraz odmian roślin, szerzeniu wiedzy, prezentacji nowości technologicznych i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

***

W dniach 7-9 czerwca 2022 roku, odbędą się konferencję tematyczne poprzedzające wydarzenie:

Dzień 1 – Grupy operacyjne (EPI-AGRI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa,

Dzień 2 – Instytuty Badawcze na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – transfer wiedzy do praktyki rolniczej,

Dzień 3 – Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

***

Wykorzystując możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie rolnictwa Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentuje w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), stoisko Instytutów Naukowo-Badawczych i uczelni wyższych we wspólnym namiocie, pod hasłem „Nauka polska a innowacje w rolnictwie”. Zorganizujemy spotkania naukowców z rolnikami, studentami i uczniami a wnioski z dotychczasowych efektów współpracy nauki z praktyką, posłużą do wspólnych dyskusji na planami wspólnych działań. Zaprezentujemy najnowsze i innowacyjne osiągnięcia naukowe, projekty zrealizowane na potrzeby rolnictwa oraz dowiemy się o planach na przyszłość.

***

Z uwagi na fakt, iż zaledwie 11% gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej prowadzą rolnicy w wieku poniżej 40 lat i niełatwo jest skłonić młodych ludzi do rozpoczęcia działalności, trzeci dzień Krajowych Dni Pola dedykujemy młodym rolnikom, których serdecznie zapraszamy do naszego Oddziału w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11. „Dzień Młodego Rolnika” to przede wszystkim prezentacja doświadczeń polowych, nowości hodowlanych i technologicznych oraz technicznych środków produkcji dla rolnictwa. Uczniów szkół rolniczych oraz studentów kierunków rolniczych, którzy będą naszymi Gośćmi, zaprosimy do udziału w lekcjach odbywających się w studiu Krajowych Dni Pola. Lekcje będą także możliwe do odbioru przez wszystkich zainteresowanych w całej Polsce w systemie online. Na naszym Polu Doświadczalnym specjaliści będą prowadzić warsztaty praktyczne dla uczniów i studentów. Ponadto uczniowie i studenci kierunków rolniczych będą mieli możliwość: spotkań indywidualnych ze specjalistami, uczestnictwa w części wystawienniczej prezentującej wystawę ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej oraz zapoznania się z aplikacją e-DWIN. Liczymy na to, że wsparcie młodego pokolenia rolników, nie tylko zwiększy przyszłą konkurencyjność rolnictwa, ale zagwarantuje Europie dostawy żywności na nadchodzące lata.

***

Na Polu Doświadczalnym MODR Oddział Poświętne w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 11, nasi Goście zobaczą rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów. Wsparciem dla rolników będzie „Przewodnik po polu doświadczalnym” opracowany przez naszych specjalistów z Działu Technologii Produkcji Rolniczej MODR. Przewodnik informuje o zastosowanych zabiegach agrotechnicznych, podaje charakterystykę uprawianych odmian roślin rolniczych i dostarcza informacji do wykorzystania w praktyce rolniczej. Informacje zawarte w publikacji sprzyjają wdrażaniu innowacyjnych technologii.

Pole doświadczalne:

– kolekcja odmian z ponad 20 gatunkami roślin uprawnych na ok. 1000 poletkach;

– doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego; Doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy i kukurydza na ziarno);

– propagowanie niechemicznych metod zwalczania agrofagów;

– poletko kwietne (rośliny miododajne);

– prezentacja systemów nawadniania upraw;

– namiot tematyczny „Rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska” – zlokalizowany przy poletku z ziemniakami, na którym zaprezentowane będą niechemiczne metody zwalczania szkodników;

– pokazy pobierania prób glebowych prowadzone przez Krajową Stację Chemiczno – Rolniczą w Warszawie;

– prezentacja sposobów zastosowania dronów w rolnictwie;

– pokazy sprzętów rolniczych.

Czego możemy oczekiwać podczas Krajowych Dni Pola:

– prezentacji i degustacji zdrowej i bezpiecznej żywności;

– prezentacja dokonań rolnictwa ekologicznego na Mazowszu;

– promocji pszczelarstwa;

– tematycznych paneli dyskusyjnych z udziałem specjalistów branżowych i rolników;

– wystaw zwierząt hodowlanych (konie, bydło mleczne);

– wystaw ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej;

– indywidualnego doradztwa fachowego specjalistów MODR Warszawa i kiermaszów wydawnictw;

– prezentacji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi mazowieckiej;

– pokazów praktycznych, warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych prowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich: namiot „Koła Gospodyń Wiejskich”, namiot „Tradycja i rękodzieło”;  kiermaszu kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych;

– podsumowania konkursu „Hit Targowy 2022”;

– podsumowania konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” – KRUS;

– podsumowania konkursu „Najciekawsze Stoisko 2022”.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z całego kraju, do udziału w Krajowych Dniach Pola 2022 w Płońsku.

źródło: MODR Warszawa

Data

cze 11 - 13 2022
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Skip to content