Konferencja podsumowująca projekt Bezpieczna Ferma

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
oraz
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

zapraszają na konferencję w trybie hybrydowym podsumowującą projekt

Bezpieczna Ferma – innowacyjne rozwiązania w systemie chowu brojlerów kurzych

w dniu 25 lutego 2022 r.

w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie

i na platformie internetowej clickmeeting.

By wziąć udział w konferencji stacjonarnie oraz online obowiązuje rejestracja.

https://kpodr.clickmeeting.com/bezpieczna-ferma/register

 

Cele:

– omówienie i upowszechnienie rezultatów projektu Bezpieczna Ferma,
– wskazanie korzyści dla producentów drobiu ze stosowania wypracowanych rozwiązań,
– wywołanie zainteresowania wśród producentów drobiu zastosowaniem glinokrzemianów.

 

10:00-10:20 Powitanie gości, otwarcie konferencji
– Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
– Roman Wiśniewski, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Lider Konsorcjum Bezpieczna Ferma

10:20-11:20 Efekty stosowania glinokrzemianów w produkcji kurcząt rzeźnych w ramach projektu Bezpieczna Ferma. 
– dr inż. Mirosław Banaszak, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

– Jakość ściółki i pasz
– Jakość mięsa
– Wykorzystanie glinokrzemianów przed zasiedleniem obiektu – praktyczne wskazówki

11:20-12:00 Ekonomiczne efekty stosowania glinokrzemianów w chowie brojlerów kurzych – wyniki programu „Bezpieczna Ferma”,
– dr inż. Tadeusz Sobczyński

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-12:45 Prezentacja produktów zawierających glinokrzemiany,
– Daniel Olszewski, firma Olszewsky

12:45-13:45 Bezpieczna Ferma w opinii producentów, podsumowanie projektu, dyskusja moderowana
– prowadzący Ryszard Zarudzki, Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego,

uczestnicy:

– Henryk Rybka ferma drobiu,
– Łukasz Puciński ferma drobiu Mierzynek,
– Marek Figas Fidrób ferma drobiu

13:45-14:00 Działanie Współpraca – nowy nabór
– Wioleta Lorenc, Broker innowacji, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

14:00-15:00 Obiad

 

Kontakt:

Anna Mońko-Łanucha
starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej

Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
tel.: 52 386 72 19, 695 423 700,  anna.monko@kpodr.pl

Data

lut 25 2022
Expired!

Czas

10:00 - 14:00

Etykiety

Grupy Operacyjne EPI
Kategoria

Skip to content