„INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI I PRZETWÓRSTWIE MAŁYCH PRZEŻUWACZY”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników zajmujących się  hodowlą, chowem owiec i kóz oraz przetwórstwem ich produktów (mleko, mięso), oraz rolników planujących działalność w zakresie chowu i hodowli małych przeżuwaczy, a także przedstawicieli doradztwa i osoby zainteresowane innowacjami w rolnictwie do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach operacji

„INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI I PRZETWÓRSTWIE MAŁYCH PRZEŻUWACZY”,

który odbędzie się w dniach 20-23 września 2021 r. do Bawarii w Republice Federalnej Niemiec

W latach 80 na pastwiskach w Polsce pasło się 5 milionów owiec, dzisiaj ich liczebność wynosi około 260 tysięcy. Liczebność pogłowia kóz kształtuje się podobnie. Po okresie wzrostu na produkty kozie, po roku 2007 nastąpiło załamanie liczby stad kozich. Nadzieją na wzrost opłacalności hodowli małych przeżuwaczy są programy pomocowe, nie tylko w formie dotacji do sztuki zwierzęcia, ale również jako dotacji do wypasu. Niezwykle istotnym przedsięwzięciem są próby odtworzenia przez naukowców rodzimych ras zwierząt. Prowadzenie procesu resusystacji, a w dalszym etapie objęcie zwierząt ochroną, również może przyczynić się do wzrostu pogłowia. Najważniejszym aspektem jest stworzenie odpowiedniego rynku produktów i zainteresowanie konsumentów walorami mleka koziego, owczego i ich przetworami. Realizacja operacji przyczyni się do transferu innowacyjnych rozwiązań w hodowli małych przeżuwaczy, a także spowoduje nawiązanie kontaktów pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz będzie powodem do wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy osób chcących zajmować się hodowlą małych przeżuwaczy bądź planujących taką działalność.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny (obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, nocleg, dydaktykę, ubezpieczenie).

Dojazd do punktu zbiórki (tj. spod budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul.  Generała Boruty-Spiechowicza 24, w Bielsku-Białej) uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Liczba miejsc: 30

Jednocześnie informujemy że 4 października 2021 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział Bielsko-Biała odbędzie się konferencja pod tym samym tytułem.

Wypełnione karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesyłać w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

  • Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Bielsko-Biała, ul. Gen. M.B. Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko-Biała

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 września 2021 r

Więcej informacji, w tym program i karta zgłoszenia

Data

wrz 20 - 23 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Strona WWW
https://czwa.odr.net.pl/

Skip to content