” Innowacyjna ochrona roślin uprawnych – stosowanie pestycydów w sposób zrównoważony” – warsztaty

Zachęcamy do udziału w warsztatach Europejskiej Sieci WPR  pn. „Innowacyjna ochrona roślin uprawnych – stosowanie pestycydów w sposób zrównoważony” , które odbędzie się w dniach 20 – 21 kwietnia 2023 r. w Amsterdamie w Holandii.

Celem warsztatów jest promowanie tworzenia sieci kontaktów między grupami operacyjnymi oraz innymi innowacyjnymi projektami i inicjatywami dotyczącymi zrównoważonych sposobów ograniczania chemicznych pestycydów w roślinach uprawnych (zboża, nasiona oleiste, rośliny strączkowe, ziemniaki, buraki cukrowe). Warsztaty stworzą warunki do wymiany wiedzy, a także wymiany innowacyjnych i inspirujących praktyk w celu zapewnienia większego wykorzystania niechemicznych metod zwalczania szkodników i chorób oraz wspierania rolników i doradców na drodze do pomyślnego wdrożenia zrównoważonych środków ochrony roślin.

Główny tematem warsztatów jest budowanie i wymiana praktycznej wiedzy na temat innowacyjnych i alternatywnych narzędzi i strategii zwalczania szkodników i chorób w roślinach uprawnych (zboża, nasiona oleiste, rośliny strączkowe, ziemniaki, buraki cukrowe), w tym:

  • innowacyjne podejścia i dobre przykłady zwiększania / zmniejszania skali zrównoważonej ochrony roślin;
  • całościowe, ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania istniejących problemów w zakresie zdrowia roślin oraz tych, które pojawiają się lub nasilają w wyniku chęci zmniejszenia zależności od pestycydów, np. odzwierciedlone w strategii „od pola do stołu”, w tym: dywersyfikacja upraw, silne odmiany, zarządzanie glebą, ukierunkowane metody ochrony roślin i taktyki wspomagające;
  • wyzwania i szanse związane ze zrównoważonymi środkami ochrony roślin;
  • interakcja i tworzenie sieci kontaktów z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w całym łańcuchu wartości („od pola do stołu”);
  • badania, wsparcie doradcze i szkolenia.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 5 lutego 2023 r., godz. 23:59 CET.

Liczba uczestników jest ograniczona i nie będzie możliwe uwzględnienie wszystkich wniosków o uczestnictwo. Organizatorzy ocenią otrzymane zgłoszenia i potwierdzą obecność wybranych uczestników do połowy lutego 2023 r.

 

Więcej informacji o wydarzeniu, program oraz formularz rejestracyjny, udostępnionych jest na stronie wydarzenia

 

W razie pytań lub wątpliwości Organizatorzy proszą o kontakt pod adresem e-mail: innovation-knowledge@eucapnetwork.eu

Data

kwi 19 - 21 2023
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Skip to content