II spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego”

28 czerwca, 30 czerwca oraz 2 lipca o godzinie 9:00 odbędą się spotkania on-line „Gospodarowanie wodą na terenie powiatu. Ochrona zasobów wodnych zadaniem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody”. Będą to drugie spotkania w ramach projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatów – oleśnickiego, trzebnickiego i milickiego.

Tematyka spotkań obejmuje modernizację gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania, rolę wody w przyrodzie oraz gospodarowanie wodą w lasach. Prelegenci omówią kwestie związane z retencjonowaniem wód w zbiornikach małej retencji na obszarach wiejskich, zagadnienia teledetekcji i analiz przestrzennych wykorzystywanych do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, a także wpływ zmian klimatu na potencjał wykorzystania wód opadowych w Polsce. Przedstawione zostaną również główne cele i założenia projektu, a także korzyści z przystąpienia do Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody.

Harmonogram spotkań i zaproszenia:

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Data

cze 30 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Dolnośląski ODR
Strona WWW
http://www.dodr.pl

Skip to content