I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI

Zapraszamy do udziału w I Szczycie Polskich Grup Operacyjnych EPI!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje  „I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”, który jest pierwszym wydarzeniem gromadzącym polskie Grupy Operacyjne, w celu  wymiany doświadczeń w realizacji  projektów dotyczących opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych. Wartością dodaną wydarzenia będzie możliwość szerokiego upowszechnienia rezultatów projektów już zakończonych, a także tych trwających oraz pomysłów, które w niedługim czasie będą wdrażane do warunków produkcyjnych.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności Grupy Operacyjne EPI, które otrzymały wsparcie w ramach wszystkich dotychczasowych naborów do działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawicieli Grup Operacyjnych, którzy oczekują na podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub są jeszcze w trakcie procesu oceny, a także inne zainteresowane tematyką wydarzenia osoby i podmioty.

 

I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI odbędzie się w dniach 14-15 września br. w hotelu Ambasador, ul. Kilińskiego 145, Łódź.

W przypadku gdy sytuacja związana z epidemią wirusa Sars-COV-2 nie pozwoli na organizację konferencji w powyższym terminie, odbędzie się ona w pierwszym możliwym do zrealizowania terminie, o którym poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, a także miejsca parkingowe dla uczestników Szczytu.

 

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza karty zgłoszenia uczestnictwa, na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do dnia  8 września 2021 r. Jednocześnie informujemy, że podczas wydarzenia brokerzy innowacji, podczas sesji plenarnej, będą prezentowali realizowane działania oraz pomysły Grup Operacyjnych. Zachęcamy więc do wypełnienia karty informacyjnej Grupy Operacyjnej i przekazania jej skanu wraz z kartami uczestnictwa.

 

Ponadto dla zainteresowanych Grup Operacyjnych przygotowaliśmy do  dyspozycji  powierzchnię wystawienniczą, dzięki której będzie możliwość faktycznej prezentacji projektów i szerokiego upowszechniania ich działań oraz rezultatów. Zachęcamy do przywiezienia ze sobą ulotek, materiałów audiowizualnych, rollupów bądź innych materiałów informacyjno-promocyjnych.  Informację o chęci skorzystania z możliwości promocji prosimy zgłaszać mailowo wraz z wypełnioną kartą informacyjną Grupy Operacyjnej.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc liczy, się kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo do udziału w wydarzeniu mają członkowie Grup Operacyjnych.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż przed 9 września br.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze wskazanymi poniżej osobami:

  • Karolina Grzybowska – tel. 573 313 243;
  • Daria Mularczyk-Mędza (sprawy organizacyjne) –  tel. 797 489 155.

 

Do pobrania:

Ramowy program I Szczytu GO EPI

Karta zgłoszenia uczestnictwa I Szczyt GO EPI

Karta informacyjna GO

 

Data

wrz 14 - 15 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Kategoria

Organizator

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
Telefon
22 623 28 49
Email
warszawa@cdr.gov.pl

Skip to content