Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników w oparciu o dobre przykłady

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na wyjazd studyjny do woj. kujawsko-pomorskiego (okolice Bydgoszczy) w ramach operacji pn. „Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników w oparciu o dobre przykłady”.

Celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie 25 uczestników z wiedzą fachową i zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie zrzeszania się rolników na przykładzie funkcjonowania grup producentów rolnych, w tym zawiązanie nowych partnerstw biznesowych/utworzenie nowych grup branżowych, które wpływ będą miały na rozwój świętokrzyskiego rolnictwa poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw (w tym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań).

Dwudniowy wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 14-15 września 2021 r. i przewidziany jest dla 25 osób. Adresowany jest do rolników, przedsiębiorców z branży rolnej/przetwórczej/spożywczej z woj. świętokrzyskiego, przedstawicieli  jednostek doradztwa rolniczego z woj. świętokrzyskiego, grup producenckich, jednostek naukowych, instytutów badawczych i uniwersytetów rolniczych.

W ramach wyjazdu przewidziane są wizyty m.in. w Spółdzielni Producentów Żywca Wołowego „FARMER”, Spółdzielni Producentów Ziemniaków Skrobiowych „FARMER”, Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej „FARMER”, Spółdzielni Producentów Zbóż „FARMER”, Grupy Producentów Owoców GALSTER Sp. z.o.o., a także spotkania z przedstawicielami grup i prezentacja tematyczna ich działalności (geneza grup, oferta sprzedaży, kanały dystrybucji, sieć współpracy, realizowane programy, posiadane certyfikaty).

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, nocleg, dydaktykę i ubezpieczenie.

Dojazd do punktu zbiórki (tj. parking ŚODR w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30), uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Wypełnione karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesyłać w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
    Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
    z dopiskiem „Wyjazd SIR”,
  • lub w formie skanu na adres wojciech.labetowicz@sodr.pl


Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 września 2021 r. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator może dokonać wyboru uczestników na wyjazd poprzez komisyjne losowanie kart zgłoszenia. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Więcej

Data

wrz 14 - 15 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Telefon
41 372 22 84 do 86
Email
modliszewice@sodr.pl
Strona WWW
https://www.sodr.pl/

Skip to content