Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wołowskiego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na spotkania online związane z racjonalnym wykorzystywaniem zasobów wodnych na terenie Dolnego Śląska.

Spotkania zaplanowano w ramach następujących operacji własnych Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR:

  • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oleśnickiego” – 21.04.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 344 kB),
  • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu średzkiego” – 22.04.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 344 kB),
  • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego” – 23.04.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 345 kB),
  • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu milickiego” – 26.04.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 344 kB),
  • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wołowskiego” – 27.04.2021 r., o godzinie 09:20 (Zaproszenie PDF – 344 kB),
  • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wrocławskiego” – 28.04.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 345 kB).

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich wymienionych powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Zakres tematyczny spotkań obejmować będzie wzajemne poznanie potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków DPW, diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, analizę problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich tych powiatów.

Grupę docelową operacji stanowić będą przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy oraz właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty zainteresowane tematem.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Szymkiewicz – Koordynator ds. operacji własnej DPW,
tel. 71 339 86 56 wew. 217, 
magdalena.szymkiewicz@dodr.pl,

Karolina Kucharska – Koordynator ds. operacji własnej DPW,
tel. 71 339 86 56 wew. 143, 
karolina.kucharska@dodr.pl,

Krzysztof Olszewski – Koordynator ds. operacji własnej DPW,
tel. 71 339 86 56 wew. 216, 
krzysztof.olszewski@dodr.pl.

Data

kwi 27 2021
Expired!

Czas

09:20 - 13:00
Kategoria

Organizator

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

Skip to content