Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu strzelińskiego

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zapraszamy na spotkania online poświęcone racjonalnemu wykorzystaniu wody na terenie Dolnego Śląska.

Spotkania zaplanowano w ramach następujących operacji własnych Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR:

 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu złotoryjskiego” – 10.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 194 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu jaworskiego” – 12.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 193 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu legnickiego” – 14.05.2021 r., o godzinie 09:00,
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu karkonoskiego” – 17.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 346 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu bolesławieckiego” – 18.05.2021 r., o godzinie 09:00,
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lwóweckiego” – 21.05.2021 r., o godzinie 09:00,
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oławskiego” – 24.05.2021 r., o godzinie 09:00,
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubańskiego” – 25.05.2021 r., o godzinie 09:00,
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego” – 26.05.2021 r., o godzinie 09:00 (Zaproszenie PDF – 359 kB),
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego” – 28.05.2021 r., o godzinie 09:00,
 • „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu strzelińskiego” – 31.05.2021 r., o godzinie 09:00.

Utworzenie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody na terenie województwa dolnośląskiego ma na celu zainicjowanie lokalnej współpracy pomiędzy mieszkańcami regionów, a instytucjami i urzędami, w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych na obszarach wiejskich z wymienionych powiatów, z szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego.

Tematyka spotkań obejmować będzie potrzeby związane z poprawą retencyjności wód. Omówione zostaną problemy z jakimi borykają się partnerzy, a także sposoby ich rozwiązywania. Dokonana zostanie diagnoza sytuacji pod kątem zarządzania zasobami wód i potrzeb rolnictwa oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Nie zabraknie również aktualnej analizy hydrologicznej w powiatach oraz informacji o dobrych praktykach w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą.

Grupę docelową Lokalnego Partnerstwa ds. Wody stanowią przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółek wodnych, izb rolniczych, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy oraz właściciele stawów rybnych; przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie oraz inne podmioty na terenie powiatów zainteresowane tematem.

 

Więcej: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

 

Data

maj 31 2021
Expired!

Czas

09:00 - 13:00

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

Skip to content