Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu polkowickiego

Zapraszamy na I spotkania w ramach dwóch projektów Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu górowskiego i polkowickiego. Hasło przewodnie spotkań to „Woda w naszym środowisku”.

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu górowskiego i polkowickiego, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Zakres tematyczny spotkań obejmować będzie wzajemne poznanie potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków DPW powiatu górowskiego i polkowickiego, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu górowskiego i polkowickiego, analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatu górowskiego i polkowickiego.

Grupa docelowa projektów to przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy oraz właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty na terenie powiatu górowskiego i polkowickiego zainteresowane tematem.

Spotkania odbędą się:

Ze względu na stan pandemii spowodowany COVID-19 spotkania odbędą się w formie zdalnej.

Osoba do kontaktu:

Maria Borsukiewicz – Koordynator ds. operacji własnej DPW, tel. 512 132 867, maria.borsukiewicz@dodr.pl,

Marcin Hołtra – Kierownik PZDR Góra, tel. 607 307 496, marcin.holtra@dodr.pl,

Izabela Skut – Kierownik PZDR Polkowice, tel. tel. 691 871 277, izabela.skut@dodr.pl.

Data

mar 18 2021
Expired!

Czas

09:00 - 16:00
Kategoria

Organizator

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

Skip to content