Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kamiennogórskiego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na spotkanie on-line
Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie
Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW)
na terenie powiatu kamiennogórskiego
w ramach międzyresortowych działań koordynacyjnych ministerstw:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Klimatu i Środowiska
oraz Ministerstwa Infrastruktury
w dniu 06.12.2021 roku, o godz. 9:00

08.45-09.00 Rejestracja uczestników na platformie
09.00-09:15 Otwarcie spotkania
Bogdan Sucharski, Koordynator ds. operacji własnej DPW, PZDR Świdnica
09.15-10:00 Zagrożenia powodziowe i ochrona przed suszą.
dr inż. Radosław Stodolak, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
10.00-10:45 Kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich.
dr hab. inż. Beata Olszewska prof. uczelni, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu
10.45-11.00 Przerwa
11.00-11.45 Ścieki jako źródło wody? Naturalne metody oczyszczania ścieków.
dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
11.45-12.30 Przykłady małej retencji na obszarach wiejskich.
Patryk Kokociński
12.30-12.45 Przerwa
12.45-13.30 Mała retencja i analizy przestrzenne dla racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
dr inż. Paweł Dąbek, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
13.30-14.15 Erozja gleb i ograniczenie spływu wód.
dr inż. Paweł Dąbek, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
14.15-14.30 Przerwa
14.30-15.00 Podsumowanie spotkania, dyskusja
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 03.12.2021 r. telefonicznie lub mailem:
Osoby do kontaktu: Bogdan Sucharski, tel. 607 307 618, e-mail: bogdan.sucharski@dodr.pl
Katarzyna Banaś, Kierownik PZDR Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52, e-mail: katarzyna.banas@dodr.

Data

gru 06 2021
Expired!

Czas

09:00 - 14:00

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

Skip to content