Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu głogowskiego

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu lubińskiego i głogowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Zakres tematyczny spotkań obejmować będzie wzajemne poznanie potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków DPW powiatu lubińskiego i głogowskiego, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich tych powiatów, analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatu lubińskiego i głogowskiego.

Grupa docelowa projektów to przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy oraz właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty na terenie powiatu lubińskiego i głogowskiego zainteresowane tematem.

Spotkania odbędą się:

Ze względu na stan pandemii spowodowany COVID-19 spotkania odbędą się w formie zdalnej.

Osoba do kontaktu:

Maria Borsukiewicz – Koordynator ds. operacji własnej DPW, tel. 512 132 867, maria.borsukiewicz@dodr.pl,

Arkadiusz Dulemba – Kierownik PZDR Lubin, tel. 501 107 264, arkadiusz.dulemba@dodr.pl,

Operacje realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR.

Data

mar 25 2021
Expired!

Czas

09:00 - 15:00
Kategoria

Organizator

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

Skip to content