Apiturystyka – wyjazd studyjny

Innowacyjność w gospodarce pasiecznej, to sposób na ułatwienie produkcji, jej rozwój ilościowy i jakościowy, a także umiejętną promocję i sprzedaż miodu. Na szczególną uwagę zasługuje apiturystyka, czyli forma turystyki związana z pszczelarstwem jako tradycyjnym zawodem i produktami pszczelimi, w aspekcie ekologicznym, spożywczym i leczniczym.

W poszukiwaniu przykładów dobrych praktyk z zakresu apiturystyki, w dniach 25-29 października 2021 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie organizuje wyjazd studyjny do Litwy, Łotwy i Estonii.

W programie przewidziane są wizyty studyjne w gospodarstwach pszczelarskich zajmujących się prowadzeniem apiturystyki, wizyta w Muzeum Pszczelarstwa, wizyty
w podmiotach zajmujących się wykorzystaniem miodu w medycynie, kosmetologii i apiterapi oraz spotkania z organizacjami zrzeszającymi pszczelarzy i jednostkami naukowymi. Wydarzenie odbędzie się w ramach operacji pn. „Apiturystyka” wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest transfer wiedzy i wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich
w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce pasiecznej oraz możliwości praktycznego zastosowania tych rozwiązań, promowanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych
w pszczelarstwie w tym w sposobach prowadzenia pasiek, pozyskiwania i konfekcjonowania miodu. Operacja będzie stanowiła wsparcie innowacyjnych działań w ramach działalności pozarolniczej mieszkańców obszarów wiejskich. Operacja zakłada działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla podmiotów, które będą wdrażać innowacyjne sposoby na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych, poprzez bezpośrednie zaangażowanie w niej różnych podmiotów – doradcy, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału zainteresowanych rolników, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich oraz pszczelarzy. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza karty zgłoszenia uczestnictwa, na adres mailowy konrad.socha@modr.mazowsze.pl w terminie do 14.10.2021 r. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż przed 15.10.2021 r.

Więcej informacji w sprawie wyjazdu studyjnego: Konrad Socha – tel. 22 571 61 26, 505 302 444.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Data

paź 25 - 29 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kategoria

Organizator

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Skip to content