Aktualne zagrożenia zdrowia ptaków przez wirusy i bakterie, a także nowe rozwiązania technologiczne w inkubacji kaczek

Zachęcamy do wzięcia udziału w otwartych, comiesięcznych seminariach popularnonaukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki chowu i hodowli drobiu, w tym również drobiu ozdobnego.

Kolejne seminarium w dniu 24 lutego 2022 r., którego tematem przewodnim będą aktualne zagrożenia zdrowia ptaków przez wirusy i bakterie, a także nowe rozwiązania technologiczne w inkubacji kaczek . Referaty wygłoszą:
dr hab. lek wet. Wojciech Kozdruń, prof. PIWet (PIWet Puławy)
dr hab. Marcin Lis, prof. URK (KZiDZ UR, Kraków/E.G.G. Wieszowa)

Zaproszenie webinarium PB WPSA

Data

lut 24 2022
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Skip to content