Agroleśnictwo – szansą na bioróżnorodność upraw

Zachęcamy do udziału w wyjeździe studyjnym „Agroleśnictwo – szansą na bioróżnorodność upraw„, organizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Wyjazd odbędzie się w dniach 29.08.2022 r.-02.09.2022 r. (województwo lubuskie, mazowieckie i lubelskie).

 

Szkolenie wyjazdowe będzie realizowane na terenie województw: lubuskiego, mazowieckiego i lubelskiego w ramach operacji własnych SIR. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych  rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie bioróżnorodności upraw stosowanych w ramach systemów agroleśnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, mających na celu zatrzymanie wody w glebie przy wykorzystaniu zjawiska allelopatii. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymianę doświadczeń między nauką a praktyką. 

W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę w zakresie agroleśnictwa. Zapoznają się z podstawowymi metodami upraw agroleśnych i ich podziałem. Uczestnicy będą  mieli możliwość spotkania się z właścicielami gospodarstw, którzy zapoznają ich ze specyfiką swoich gospodarstw oraz wezmą udział w warsztatach polowych i praktycznych. Zapoznają się z zasadami projektowania agroleśnego systemu alejowego w celu zmaksymalizowania korzyści ekonomicznych i ekologicznych, poznają metody rolnictwa regeneratywnego, doboru gatunków do siedliska, przygotowania stanowiska glebowego, zwiększenia poj. wodnej pola oraz ilości węgla w glebie, zasady projektowania upraw alejowych. Celem jest również zapoznanie uczestników z platformą zarządzającą produkcją w gospodarstwie w oparciu o zrealizowany projekt. Na koniec szkolenia uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie przykładowego planu założenia uprawy agroleśnej.

 

Rekrutacja do udziału w wyjeździe studyjnym prowadzona jest do dnia 24.08.2022 r.  

 

Więcej informacji, w tym program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia – otwórz

Data

sie 29 2022 - wrz 02 2022
Expired!

Czas

All Day
Kategoria

Organizator

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

Skip to content