Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na szkolenie – wyjazd studyjny nt.: „Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”. Szkolenie jest realizowane na terenie woj. podlaskiego w ramach operacji własnych SIR.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli doradztwa, świata nauki, administracji rządowej i samorządowej, rolników, nauczycieli rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich – osób zainteresowanych tematyką agroleśnictwa.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie agroleśnictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia wiadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, mających na celu zatrzymanie wody w glebie przy wykorzystaniu zjawiska allelopatii. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymianę doświadczeń między nauką a praktyką.

W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę w zakresie agroleśnictwa. Zapoznają się z podstawowymi metodami upraw agroleśnych i ich podziałem. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach polowych i praktycznych. Zapoznają się z zasadami projektowania agroleśnego systemu alejowego w celu zmaksymalizowania korzyści ekonomicznych i ekologicznych, poznają metody rolnictwa regeneratywnego, doboru gatunków do siedliska, przygotowania stanowiska glebowego, zwiększenia poj. wodnej pola oraz ilości węgla w glebie, zasady projektowania upraw alejowych. Celem jest również zapoznanie uczestników z platformą zarządzającą produkcją w gospodarstwie w oparciu o realizowany projekt. Na koniec szkolenia uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie przykładowego planu założenia uprawy agroleśnej.

Szkolenie odbędzie się w terminie 20-23.07.2021 r. na terenie woj. podlaskiego.

Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie.

Szkolenie jest finansowane w ramach operacji własnej w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i jest bezpłatne dla uczestników.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem:
https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej:
https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 07.07.2021 r. do 14.07.2021 r. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie rejestracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zakwalifikowany uczestnik otrzyma z systemu wiadomość o zmianie w zapisie na szkolenie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Osoby do kontaktu

 

Do pobrania:
– program szkolenia

Data

lip 20 - 23 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Kategoria

Organizator

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

Skip to content