Inteligentna obora – poprawa dobrostanu zwierząt i zmniejszenie emisji amoniaku

Holenderska Grupa Operacyjna EPI „Projekt oparty na danych” skupiła się na rozwijaniu ulepszonych systemów dobrostanu zwierząt w produkcji wieprzowiny. W kontekście oczekiwań konsumentów, którzy szukają przystępnych cenowo, a jednocześnie zrównoważonych produktów, grupa opracowała pilotażową koncepcję obory.

W ramach projektu partnerzy opracowali koncepcję i zbudowali pilotażową oborę dla 48 macior, z których każda zapewnia 29 świń do uboju rocznie. Celem było, aby każda locha mogła utrzymać swoje zdrowe, długie i produktywne życie z mniejszymi miotami. Innowacyjna obora oferuje wiele korzyści dla świń, tworząc zdrowe i przyjemne środowisko życia. Na przykład żywność jest rozrzucana z góry w regularnych odstępach czasu na piaszczystej podłodze. Oznacza to, że świnie mogą nieustannie szukać pożywienia i nigdy się nie nudzą. Rolnicy dostarczają świniom słomę i inne materiały, aby mogły budować własne gniazda i zapewnić optymalne warunki porodu. Jeśli chodzi o higienę, obora ma dwa różne rodzaje toalet, jedna do oddawania moczu, a druga do defekacji, dzięki czemu zapobiega się tworzeniu amoniaku.  W trakcie realizacji projektu zaobserwowano również,  że ta funkcja obory zmniejsza ogromny stres dla świń.

Inną ważną częścią systemu jest to, że ciężarne lochy są umieszczane w małych grupach po cztery, aby wspierały się nawzajem, karmiąc prosięta w tym samym czasie. Razem matki uczą swoje młode kibicować, jeść i chodzić do „toalety”. 

Oprócz ww. funkcji obory, każda świnia ma cyfrowy kolczyk, dzięki czemu rolnicy mogą śledzić ich zachowanie. Środowisko obory opiera się na „samouczącym się systemie opartym na danych”, co oznacza, że rolnik może dostosować niektóre elementy zgodnie z wynikami gromadzenia i analizy danych oraz potrzebami zwierząt, „samouczącymi się zwierzętami”. Kolczyki określają pozycję, prędkość i kierunek zwierzęcia wewnątrz obory. Dane te są oznaczane obserwacjami ekspertów, a algorytm przewiduje zachowanie świń w czasie rzeczywistym. Oddzielny system monitoruje klimat i inne dane kontekstowe, a rolnik może sprawdzić informacje o zwierzętach i zdrowiu za pomocą aplikacji na smartfona. Gromadzone są również dane paszowe, ubojowe, genetyczne i zużycie energii. Na przykład w ramach projektu opracowywany jest system żywienia oparty na indywidualnych potrzebach zwierząt, w którym istnieje ciągły system ważenia i pętla sprzężenia zwrotnego regulująca pobieranie paszy.

Farma ta jest wersją testową, rozpoczętą w 2019 r. w Venhorst Noord-Brabant w Holandii. Jest to miejsce, w którym rolnicy mogą eksperymentować, uczyć się i doskonalić. W grudniu 2022 r. zorganizowano sympozjum w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Wymagania społeczne coraz częściej opowiadają się za podniesieniem standardów dobrostanu zwierząt, domaganiem się bardziej rygorystycznych wskaźników i metod monitorowania, a także nowych systemów etykietowania i certyfikacji. UE zmierza w kierunku wprowadzenia zakazu stosowania zwierząt hodowlanych w klatkach, przedstawiając wniosek dotyczący zmiany przepisów, które mają zostać przyjęte do końca 2023 r. w ramach Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu”. „Ta grupa operacyjna została zaprojektowana z myślą o tym kontekście. Projekt, który jest fazą pilotażową, został zakończony i planuje się budowę drugiej farmy w tym roku, aby przetestować koncepcję w sytuacji komercyjnej farmy. 

 

Więcej informacji:

Link do strony w bazie GO EIP-AGRI: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/data-driven-farming

Strona internetowa projektu: www.hetfamilievarken.nl